VvAA Merkmanager

Actualisatie huisstijl en interim merkmanager voor VvAA.

 

VvAA is opgericht voor en door zorgverleners en wil de stem en steun van zorgverlenend Nederland zijn. Ruim 124.000 zorgverleners zijn lid van de Vereniging VvAA. Met elkaar zijn zij 100% aandeelhouder van VvAA Groep, die individuele leden en hun zorgondernemingen ondersteunt met verzekeringen en andere beroepsspecifieke dienstverlening. Er werken zo’n 600 beroepskrachten vanuit het hoofdkantoor in Utrecht.

Van verzekeraar naar integrale dienstverlener

 

VvAA is geen traditioneel verzekeringsbedrijf. VvAA vormt haar eigen categorie. VvAA is met geen enkele andere organisatie te vergelijken. En dat is ook gelijk haar kracht. Echter, in de ogen van veel leden is VvAA nog voornamelijk een verzekeraar. VvAA is zich bewust van dit imago en zij onderkent ook dat met het oog op een sterk veranderende zorglandschap (o.a. schaalvergroting, nieuwe concurrentie, prijsdruk, etc.) dit onvoldoende is om:

 

 

VvAA Huisstijlhandboek VvAA Actualisatie huisstijl

Van Loo Merkimplementatie heeft VvAA ondersteund als interim merkmanager bij het leggen van een stevig fundament onder het merk VvAA. De inrichting hiervan dient als katalysator voor een eenduidigere en kwalitatievere uitstraling in de communicatie van VvAA.

 

Kernpunten van de aanpak

  1. Merkstrategie. De ontwikkeling van een richtinggevend kompas voor alle (merkgerelateerde) activiteiten van VvAA door middel van de ontwikkeling van een concreet kernverhaal (corporate story) en bedrijfspresentatie.
  2. Merkontwikkeling. De doorvertaling van de merkstrategie naar communicatie, gedrag en visuele identiteit door actualisatie van merk- en huisstijlrichtlijnen.
  3. Merkimplementatie. De toepassing/doorvertaling van de richtlijnen op verschillende huisstijldragers (online, drukwerk, sjablonen, etc.) en de inrichting van brand governance.
  4. Merkevaluatie. Het bepalen van brand metrics voor merkwaardering (denk aan naamsbekendheid, merkperceptie, merkvoorkeur, etc.) en de uitvoering van een merk- en reputatieonderzoek (0-meting) i.s.m. De Reputatiegroep.
VvAA Merkdashboard

Vergelijkbare projecten