Impactanalyse Gemeente Gorinchem

Designarchitectuur voor de gemeente Gorinchem.

 

Een designarchitectuur faciliteert bij het aanbrengen van diversiteit in communicatie-uitingen met behoud van een herkenbare merksignatuur. De gemeente Gorinchem wil haar merkkracht versterken door consistenter en duidelijker te communiceren.

Matige herkenbaarheid en onnodige kosten

Binnen de gemeente Gorinchem is een grote hoeveelheid (sub)merken en (afgeleide) stijlen in omloop. Denk aan Hart voor de Wijk, Bliek in Actie, Mooi Gorinchem en Gorinchem Beweegt. De link tot de gemeente Gorinchem is hierbij niet in alle gevallen even duidelijk. 

 

Vaak wordt bij een nieuw initiatief binnen de gemeente Gorinchem een volledig nieuwe huisstijl ontwikkeld. Hierdoor is de gemeente Gorinchem als afzender niet altijd herkenbaar. De gemeente profiteert hierdoor niet van positieve associaties bij deze veelal sympathieke initiatieven. Bovendien leidt de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl ook tot (onnodige) extra kosten. 

Designarchitectuur Gemeente Gorinchem

Consistent merkbeeld

Om tot een consistent merkbeeld te komen voor de gemeente Gorinchem is Van Loo Merkimplementatie ingeschakeld.

 

In een aantal werksessies met de gemeente Gorinchem is een designarchitectuur ontwikkeld. Dit is een ontwerpsystematiek die de structuur bepaalt waarin de verschillende groepen afzenders binnen en buiten de gemeente qua design aan elkaar gerelateerd kunnen worden. Deze blauwdruk geeft de onderlinge visuele samenhang weer binnen de gemeente en de mate waarin uniformiteit en flexibiliteit in de huisstijl gewenst is.

Vergelijkbare projecten