Zilveren Kruis Designarchitectuur Afbeelding

Designarchitectuur voor Zilveren Kruis.

 

Een designarchitectuur faciliteert bij het aanbrengen van diversiteit in communicatie-uitingen met behoud van een herkenbare merksignatuur. Zilveren Kruis wil haar merkkracht versterken door consistenter en duidelijker te communiceren.

Binnen Zilveren Kruis is een grote hoeveelheid (sub)merken en (afgeleide) stijlen in omloop. Denk aan Ziezo, XHI, Vakantiedokter en Actify.

 

De link tot het merk Zilveren Kruis is hierbij niet in alle gevallen even duidelijk. Bovendien wordt bij ieder nieuw initiatief binnen de organisatie de vraag gesteld welke vrijheidsgraden er zijn ten opzichte van de huisstijl. Aangezien mensen een natuurlijke neiging hebben om zich te onderscheiden, leidt dit zonder duidelijke uitgangspunten vaak tot tijdrovende discussies en zoutloze compromissen.

Om een consistent merkbeeld te creëren is Van Loo Merkimplementatie ingeschakeld.

 

In een aantal werksessies met merkmanagers van Zilveren Kruis is een designarchitectuur ontwikkeld. Dit is een ontwerpsystematiek die de structuur bepaalt waarin de verschillende groepen afzenders binnen en buiten de organisatie qua design aan elkaar gerelateerd kunnen worden. Deze blauwdruk geeft de onderlinge visuele samenhang weer binnen Zilveren Kruis en de mate waarin uniformiteit en flexibiliteit in de huisstijl gewenst is.

Vergelijkbare projecten