RDW Impactanalyse

Uitvoeren impactanalyse en advisering bij rebranding RDW.

 

De RDW is als dienstverlenende organisatie actief op het gebied van mobiliteit. Zij stelt zich tot doel iedereen vertrouwd en veilig de weg op te laten gaan. De RDW voert hiertoe unieke taken voor de overheid uit op gebied van toelating, toezicht & controle, registratie en documentafgifte. Bij de RDW werken ruim 1.500 medewerkers verdeeld over meerdere locaties. 

 

Gedateerde huisstijl 

De huisstijl van de RDW dateerde uit 1996. Er was dringend behoefte om de huisstijl te actualiseren naar de maatstaven en het gebruik anno 2019. Tegelijkertijd was het belangrijk dat de herkenning met de huidige RDW-huisstijl overeind bleef. Kortom geen nieuwe huisstijl, maar wel een vernieuwde huisstijl. De actualisatie van de huisstijl is verzorgd door Endore Creative Agency. 

Vernieuwde huisstijl RDW RDW APK Herinneringsbrief

Impactanalyse en detailinventarisatie huisstijldragers

Van Loo Merkimplementatie heeft een inventarisatie van alle huisstijldragers gemaakt en een impactanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan is een implementatieplanning en gespecificeerde begroting opgesteld. De impactanalyse heeft als basis gediend voor de besluitvorming over de aanpak van de huisstijlimplementatie. Dit op basis van de zichtbaarheid van de huisstijldragers, doorlooptijden en bedrijfseconomische onderbouwingen.

 

Kwaliteitsbewaking tijdens implementatie

Het projectmanagement voor de implementatie van de nieuwe huisstijl is door de RDW zelf verzorgd. Van Loo Merkimplementatie heeft gedurende de voorbereidings- en implementatiefase ondersteund op gebied van kwaliteitsbewaking. Denk hierbij aan periodieke reviews met projectmedewerkers en specifieke advisering rondom huisstijl gerelateerde onderwerpen op afroep. Hierbij werkten we op basis van een zogenaamd “strippenkaartmodel” met een vooraf bepaald aantal adviesuren. Deze adviesuren konden naar eigen inzicht van de projectmanager worden ingezet. Activiteiten die we onder andere hebben uitgevoerd zijn: 

 

Vergelijkbare projecten