Impactanalyse Deltares

Uitvoeren impactanalyse en detailinventarisatie huisstijldragers.

 

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken 850 medewerkers met 42 verschillende nationaliteiten aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Het hoofdkantoor van Deltares is gevestigd in Delft.

 

Update huisstijl

Deltares vierde haar 10-jarige bestaan in 2018. Dit vormde de aanleiding om de huisstijl te actualiseren. Geen compleet nieuwe huisstijl, maar wel een completere huisstijl waarbij het logo en de slogan ‘Enabling Delta Life’ (nagenoeg) onveranderd dienden te blijven. 

 

Van Loo Merkimplementatie is ingeschakeld om te komen tot een inschatting van de kosten en het maken van een implementatieplan.

GV Schermafbeelding Begrotingscomponenten GV Schermafbeelding Visualisatie

Impactanalyse

Van Loo Merkimplementatie heeft een impactanalyse uitgevoerd. Voor een soepel verloop van het traject is tegelijkertijd een detailinventarisatie van alle huisstijldragers gemaakt. Op basis hiervan is een backplanning en gespecificeerde begroting opgesteld.
 
De impactanalyse heeft als basis gediend voor de besluitvorming over moment van livegang, fasering en de aanpak van de implementatie. Dit op basis van de zichtbaarheid van de huisstijldragers, doorlooptijden en bedrijfseconomische onderbouwingen.

Vergelijkbare projecten