Projectenlijst (A – Z)

 

Aegon

Advisering van de marketing communicatieafdeling over het eenduidig aanbieden van de huisstijl richtlijnen en het stroomlijnen van de communicatie met ontwerp- en reclamebureaus via een online brandportal.

 

Alliander

Analyse van de huidige marcomprocessen en selectie en implementatie van een online brandportal voor het digitaal ontsluiten van huisstijl richtlijnen, digitale bestanden en automatische opmaak van marcommaterialen.

 

Bouwinvest

Het projectmanagement voor de implementatie van de nieuwe naam en de nieuwe visuele identiteit. Aansturing van een projectteam met vertegenwoordigers van de werkgebieden Facilitair, Drukwerk, ICT, Marketing en Communicatie.

 

Centraal Beheer Achmea

Het uitvoeren van een impactanalyse en het opstellen van een masterplan voor het doorvoeren van een mogelijke huisstijlwijziging.

 

CB

Het uitvoeren van een impactanalyse voor de naams- en huisstijl wijziging van Centraal Boekhuis naar CB.

 

Consumentenautoriteit

Het projectmanagement voor het op consistente wijze doorvoeren van de Rijksbrede huisstijl op de website, het intranet, de kennisbank en binnen alle basiscorrespondentie (brieven, rapporten, etc.).

 

Delta Lloyd

Het opstellen van het plan van aanpak voor de doorontwikkeling en implementatie van de gerevitaliseerde huisstijl. Advisering over de inrichting van merkmanagement binnen Nederland en België.

 

DNV KEMA

Interim project- en kwaliteitsmanagement voor de ontwikkeling en wereldwijde uitrol van de nieuwe naam en huisstijl voor DNV KEMA (voorheen KEMA).

 

DuraVermeer

Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor geautomatiseerde ondersteuning van de marketing- en communicatiediensten van de DuraVermeer Groep, inclusief het opstellen van een Business Case.

 

Middin

Het uitvoeren van een impactanalyse voor het implementeren van de nieuwe naam Middin (voorheen Steinmetz de Compaan), en huisstijl, inclusief advisering over de projectmatige aanpak.

 

Optima

Het in kaart brengen van de eisen en wensen ten aanzien van een brand portal voor het ontsluiten van best practices, salesprocesbeschrijvingen, huisstijlrichtlijnen, digitale bestanden en automatische opmaak van eenvoudige marketingcommunicatiematerialen.

 

Peeze

Het maken van een onderbouwde keuze voor gebruik van de juiste slogan, het ontwikkelen van een doorvertaling van de nieuwe verpakkingsstijl en het bieden van een kapstok voor het te voeren communicatiebeleid.

 

Politie

Het begeleiden van het Politiediensten Centrum van de nieuw gevormde nationale politie bij 1) het ontwikkelen en vaststellen van de merk- en designarchitectuur en 2) de selectie van het ontwerpbureau voor de ontwikkeling van een vernieuwde huisstijl voor de politie.

 

PostNL

Het opstellen van een Programma van Eisen, de leveranciersselectie en het implementatiemanagement van een brand portal van waaruit de nieuwe huisstijlrichtlijnen, het beeldmateriaal en de communicatiematerialen online ontsloten kunnen worden voor de interne organisatie alsmede voor derden.

 

Profource

Projectmanagement voor de ontwikkeling van een één-merkstrategie voor Fit4Finance en OC-C, inclusief naamgevingtraject en registratie. Het uitvoeren van een bureauselectie en begeleiding bij de ontwikkeling van de nieuwe visuele identiteit en de uitrol van de nieuwe naam en identiteit naar klanten, medewerkers en bureaus.

 

Qualogy

De ontwikkeling van een aangescherpte positionering en vastlegging hiervan in een merkconcept. Het projectmanagement voor de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe visuele identiteit voor Qualogy.

 

Rode Kruis (2012 en 2015)

Het uitvoeren van een scan op de huidige marketing- en communicatieactiviteiten en het schrijven van een Plan van Aanpak voor het verbeteren van de interne efficiency, effectiviteit en herkenbaarheid/zichtbaarheid van het merk op lokaal niveau.

 

Als interim huisstijlmanager verantwoordelijk voor doorontwikkeling van de nieuwe huisstijl. Het verbinden van de verschillende interne en externe partijen en het begeleiden van de interne projectgroepen op het gebied van Online (website 3.0), Video & animatie, Kantoorautomatisering en Kleding voor vrijwilligers.

 

St Antonius Ziekenhuis

Het projectmanagement voor de implementatie van een brand portal van waaruit de nieuwe huisstijlrichtlijnen en het fotomateriaal digitaal ontsloten kunnen worden voor de interne organisatie.

 

TenneT

Het opstellen van een Programma van Eisen en de selectie en implementatie van een brand portal voor het ontsluiten van de huisstijlrichtlijnen en automatische opmaak van marketingcommunicatiemateriaal in Nederland en Duitsland.

 

TNT Post EMN

Het uitvoeren van een impactanalyse naar het wijzigen van de naam TNT Post en de huisstijl in België, Duitsland, Engeland en Italië.

 

UWV WERKbedrijf

Het projectmanagement voor het omzetten van alle voormalige CWI content (brochures, brieven, formulieren, website etc.) naar UWV WERKbedrijf.

 

V.O.

Het uitvoeren van een impactanalyse voor het implementeren van de nieuwe naam V.O. (voorheen: Vereenigde).

 

Zilveren Kruis (2010, 2013 en 2016)

Het projectmanagement voor de implementatie van de nieuwe huisstijl binnen Zilveren Kruis Achmea. Het aansturen van de verschillende deelprojecten op het gebied van printmedia, signage, ICT, online communicatie, evenementen en sponsoring. Het coördineren van alle contacten met externe partijen, zoals ontwerp-, reclame- en webbureaus.

 

Zorginstituut Nederland

Het projectmanagement voor de implementatie van de Rijksbrede huisstijl binnen de organisatie. De activiteiten omvatten het aansturen van de verschillende deelprojecten (o.a. printmedia, systeemdocumenten, bewegwijzering, ICT en Online), de afstemming met de verschillende externe partijen (designbureau en leveranciers), de ketenpartners en het Ministerie van VWS.